Reclame financiert een open en pluriform medialandschap

Voor reclameruimte op de verschillende mediakanalen wordt betaald. Hiermee is reclame een financier van formaat voor de media. Dagbladen zijn voor 20% van hun inkomsten afhankelijk van reclame. Ditzelfde percentage geldt voor de publieke omroepen. Commerciële radio- en televisiezenders zijn voor bijna 100% afhankelijk van reclame-inkomsten (bron: Screenforce en RAB).

Ook een groot deel van de online content en platforms wordt gefinancierd door reclamegelden. Dankzij reclamegeld krijgt de consument gratis of voor een klein bedrag toegang tot een groot informatie- en entertainmentaanbod en sociale netwerken. Diensten waar anders per keer of via een abon­nement voor betaald zou moeten worden.

Meer over Deloitte Online Adspend Study