Reclamecode Commissie RCC, het vertrouwde loket voor klachten over reclame

Iedereen die vindt dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels uit de Nederlandse Reclame Code, kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Bijvoorbeeld omdat deze misleidend of nodeloos grievend zou zijn.

In het geval van een klacht over een reclame-uiting komt de Reclame Code Commissie (RCC) in actie. De RCC beoordeelt de klacht over de reclame-uiting aan de hand van de NRC en doet vervolgens een uitspraak. Tegen elke uitspraak van de RCC kan in beroep worden gegaan bij het College van Beroep (CvB).

Op de website van Stichting Reclamecode vind je meer info over (online) een klacht indienen.

Meer over de klachtenprocedure