Reclame, een onmisbare bouwsteen voor economie en samenleving

Het maatschappelijk nut en belang van reclame is veel groter dan producten of diensten te promoten. De kennis hierover is niet altijd vanzelfsprekend.

Het Nut van Reclame

Reclame is overal. Op TV en radio, in magazines en dagbladen, online, op straat, op het station, langs het sportveld, in het museum.

Reclame is een vliegwiel voor economische groei

Economische waarde

Reclame is een vliegwiel voor economische waarde.

LEES MEER

Reclame stimuleert marktwerking en prijsvorming

Marktwerking

Reclame stimuleert marktwerking en prijsvorming.

LEES MEER

Reclame stimuleert digitale innovatie

Digitale innovatie

Reclame stimuleert digitale innovatie.

LEES MEER

Reclame creëert werkgelegenheid

Werkgelegenheid

Reclame creëert werkgelegenheid.

LEES MEER

Reclame ondersteunt sport en cultuur

Sport en cultuur

Reclame ondersteunt sport en cultuur.

LEES MEER

Reclame financiert een pluriform medialandschap

Medialandschap

Reclame financiert een pluriform medialandschap.

LEES MEER


 • — Jeroen Verkroost, Directeur Digitale Transformatie Holland Casino
  “Reclame wijst de weg en innoveert! Consumenten gebruiken het internet om feedback met en over bedrijven te delen. Lidl gaf in hun campagne “Lidl­-suprises” consumenten de ruimte om zelf te controleren waar het voedsel vandaan kwam. Daarmee laat Lidl zien hoe een modern bedrijf positief met kritische online-communicatie om kan gaan via hun reclame.”

 • — Heleen Crielaard, oud-bestuur bvA
  “Reclame heeft een grote toegevoegde waarde voor sport op alle niveaus. Dankzij sponsoring en reclame-opbrengsten kan de sport de broodnodige inkomsten genereren om te kunnen investeren in topsport, sporttalenten en breedtesport. Zonder reclame en sponsor­inkomsten is topsport en talentopleiding niet betaalbaar, en wordt amateursport veel duurder voor de beoefenaar.”

 • — Kyra Roest, Representative Cannes Lions bij Orange Lions
  "Creativiteit heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat. Dus creatie is van economisch belang en daardoor ook van landsbelang."

 • — P.T. Barnum, reclameman (1810-1891)
  “Zonder reclame gebeurt er iets vreselijks…NIETS!''

 • — David Ogilvy, reclame-tycoon (1911-1999)
  “Reclame is alleen kwaadaardig als er voor iets kwaadaardigs reclame wordt gemaakt”

 • — Walter van der Mee, oud-directeur Publicis
  “Reclame is nog steeds het smeermiddel van de economie.”
 • ddma-logo
 • mma-logo
 • ndp-nieuwsmedia-logo
 • outreach-logo
 • screenforce-logo

Meer weten over Het Nut van Reclame?

DOWNLOAD HET RAPPORT VAN VALUE OF ADVERTISING!