Reclame creëert werkgelegenheid

Uit onderzoek van Deloitte in verschillende Europese landen blijkt dat reclame gemiddeld bijdraagt voor 2,6% aan de werkgelegenheid. Wat betekent dit voor Nederland? Volgens het CBS werken in Nederland 8,2 miljoen mensen (2015). Daaruit kun je volgens de berekeningen van Deloitte opmaken dat in Nederland circa 213.000 mensen (2,6 %) werken dankzij reclame.

Dit is zowel de directe werkgelegenheid die reclame Nederland biedt, als de indirecte, waarbij gedacht moet worden aan banen die mogelijk gemaakt worden door het maken van reclame. Bij­voorbeeld de redacteur bij een tijdschrift of de journalist bij een krant, de geluidstechnicus bij radio of TV, maar ook een onderhoudsmedewerker die de bushokjes schoonmaakt.

Meer weten over Het Nut van Reclame?

DOWNLOAD HET RAPPORT VAN VALUE OF ADVERTISING!