Het Nut van Reclame

Reclame is overal. Op TV en radio, in magazines en dagbladen, online, op straat, op het station, langs het sportveld, in het museum. Werkelijk overal! Waarom eigenlijk?

Het primaire doel van reclame is natuurlijk om producten of diensten te promoten en relevante boodschappen aan consumenten en bedrijven over te brengen. Maar het maatschappelijk nut en belang van reclame is veel groter. De kennis hierover is niet altijd vanzelfsprekend.

Reclame inspireert, innoveert, faciliteert en financiert.

Reclame is een vliegwiel voor economische groei

Economische waarde

Reclame is een vliegwiel voor economische waarde.

LEES MEER

Reclame stimuleert marktwerking en prijsvorming

Marktwerking

Reclame stimuleert marktwerking en prijsvorming.

LEES MEER

Reclame stimuleert digitale innovatie

Digitale innovatie

Reclame stimuleert digitale innovatie.

LEES MEER

Reclame creëert werkgelegenheid

Werkgelegenheid

Reclame creëert werkgelegenheid.

LEES MEER

Reclame ondersteunt sport en cultuur

Sport en cultuur

Reclame ondersteunt sport en cultuur.

LEES MEER

Reclame financiert een pluriform medialandschap

Medialandschap

Reclame financiert een pluriform medialandschap.

LEES MEER