Reclame ondersteunt sport en cultuur

Sport en cultuur worden in Nederland voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door reclame en sponsoring. Zonder (shirt-) reclame zijn zowel professionele sporters als amateurs minder goed in staat om op niveau te presteren. Veel sporttalent krijgt dankzij sponsoring een kans om door te groeien. Soms zelfs naar Olympisch niveau.

Ook cultuur vaart wel bij reclame en sponsoring. Het rijke aanbod aan festivals, musea, evenementen en concerten wordt al jaren mogelijk gemaakt door de bijdragen uit reclame en sponsoring. Jaarlijks gaat het om een bedrag van zo’n 700 miljoen euro dat vanuit het bedrijfsleven naar sport en cultuur gaat. Dat is bijna 41 euro per persoon per jaar.

Factsheet SponsorMonitor 2017, Respons

Heleen Crielaard
Heleen Crielaard, bestuurslid bvA

“Reclame heeft een grote toegevoegde waarde voor sport op alle niveaus. Dankzij sponsoring en reclame-opbrengsten kan de sport de broodnodige inkomsten genereren om te kunnen investeren in topsport, sporttalenten en breedtesport. Zonder reclame en sponsor­inkomsten is topsport en talentopleiding niet betaalbaar, en wordt amateursport veel duurder voor de beoefenaar.”