Reclame creëert economische waarde.

Elke reclame-euro levert gemiddeld 7 euro aan economische waarde op. Dit blijkt uit het rapport ‘Value of Advertising’ van Deloitte (2017), dat gebaseerd is op reclamebestedingen in de perio­de 1998-2014 in 35 landen, waaronder Nederland. Als deze uitkomst wordt gepro­jec­teerd op de Nederlandse markt, draagt reclame met een netto omzet van 4,6 miljard euro per jaar (bron: Nielsen 2015) voor 5% bij aan het bruto binnenlands product (BBP).

Value of Advertising Rapport