De Nederlandse Reclamecode, algemeen bindend voor alle partijen

De regels waaraan reclame moet voldoen zijn opgesteld door de drie partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen: adverteerders, (reclame)bureaus en media. Iedereen in Nederland die zich bezighoudt met reclame dient op de hoogte te zijn van de basisregels waaraan reclame moet voldoen. De regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Zo nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en verspreiding van reclame-uitingen. De NRC bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte.

In het Algemene Gedeelte zijn regels opgenomen die hun oorsprong vinden in de codes van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC codes). De regels komen overeen met de Nederlandse wet- en regelgeving over oneerlijke handelspraktijken en vergelijkende reclame. In het Algemene Gedeelte wordt onder meer bepaald dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Het Bijzondere Gedeelte bevat Bijzondere Reclame Codes met de bepalingen ten aanzien van specifieke producten/diensten/groepen of kanalen. Zoals de Reclamecode voor Voedingsmiddelen, de Kinder- en Jeugdcode en de Reclamecode Social Media. Bijzondere Reclame Codes worden opgesteld door bedrijven/organisaties uit een bepaalde branche en dan volgens een procedure getoetst bij SRC stakeholders.

Raadpleeg de Nederlandse Reclamecode