Reclame stimuleert marktwerking.

Reclame is een belangrijke bron van informatie. Het vertelt ons veel over de verkrijgbaarheid, de prijs, toepassingen en innovaties van producten en diensten. Informatie zorgt voor transparantie en dat is de drijvende kracht achter concurrentie. Op deze manier is een andere belangrijke functie van reclame zichtbaar, namelijk prijsvorming.

Hiermee is reclame een onderdeel geworden van marktwerking.

Value of advertising